Tüm ürünlerde ücretsiz KARGO

GENEL SATIŞ SÖZLEŞMESİ ve ÖN BİLGİLENDİRME

 1. KAPSAM VE UYGULAMA

www.dekozer.com İşbu genel satış sözleşme şartları, adresi sahibi , “  adresinde kain  ile ALICI arasında web sitesi ("site") üzerinden yapılacak satışlara ilişkin tüm teklifler ve ürün (“ürünler”) satın alımları için geçerlidir.

 1. TARAFLAR

www.dekozer.com bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.

ALICI . www.dekozer.com ne ait bu sitede bulunan ürünlerden sipariş vermek suretiyle satın alım yapmak isteyen 3. Gerçek veya tüzel kişi ya da kişilerdir.

 1. SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün / Ürünler; Türü, Miktarı, Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli, Ödeme Sekli ve sair her tür detayları, sitede belirtildiği gibi olup, SATICI’ nın işbu maddede bahsi geçen bilgi ve detayları herhangi bir koşula bağlı olmaksızın dilediği zaman dilediği şekilde değiştirme ve/veya Sözleşme konusu olmaktan çıkarma hakkı saklıdır. Bu hususta ALICI SATICI’ dan herhangi bir tazminat ve/veya sair talepte bulunmayacağını işbu Sözleşme ile peşinen kabul beyan ve taahhüt ede

 1. TEKLİF, BİLGİLENDİRME VE KABUL
  1. Bu sitede yer alan veya söz edilen tüm fiyatlar, teklif istekleri ve tanımlar ürünlerin mevcut olmasına bağlıdır, bu veriler bir teklif niteliği taşımamaktadır ve sipariş SATICI tarafından kabul edilmediği müddetçe önceden bildirilmeden geri çekilebilir ve/veya değiştirilebilir.
  2. Sitede yer alan tüm ürünlerin mevcut olması için SATICI mümkün olan tüm çabayı gösterecek olup buna rağmen, tüm ürünlerin stoklarda mevcut olduğunu veya siparişin gönderilmesinin ardından hemen temin-imal edileceği anlamında kabul edilmeyecektir. Ürünün stokta bulunmama/temin edilememe durumunda ALICI tarafından ilgili ürün için ön ödeme yapıldı ise yapılan ön ödemeler ALICI’ ya iade edilecektir.
  3. ALICI tarafından gönderilen bir sipariş, bu sözleşme şartları çerçevesinde SATICI’ nın ürünlerini satın almak için verilmiş bir teklif olarak kabul edilirve SATICI’ nın kabulüne bağlıdır.

Bu kabulden önce SATICI sipariş için otomatik bir alındı e-postası oluşturulabilir. Böylesi bir otomatik alındı e-postasının resmi bir sipariş kabulü anlamına gelmeyeceğini, SATICI’ nın her zaman için siparişin kabul edilmediğini bildirme hakkı bulunmaktadır.

Siparişin sevk edilmesi ile sipariş kabul edilmiş olur ve sözleşme tamamlanmış olur.

ALICI, belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup tam olarak anladığını ve bilgi sahibi olduğunu; bu anlamda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 1. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

SATICI, sipariş kabulünden ve sevkiyattan önce her zaman indirimleri geri çekme ve/veya ürün maliyetleri, taşıma, işçilik veya artan eklenen vergiler, gümrükler, resimler, harçlar veya döviz kurlarındaki değişiklikler gibi maliyet artıran faktörler (sınırlama olmaksızın) ortaya çıktığında fiyatları gözden geçirme ve değişiklik hakkına sahiptir.

ALICI tarafından Satın alma siparişinin SATICI’ ya gönderildiği tarihte sitede belirtilen ürün bedeli ve vergiler, nakliye veya taşıma masrafları gibi masrafların da ALICI tarafından ayrıca karşılanması kabul edilmiş sayılır.

ALICI sistem üzerindeki satın alma işlemini aşağıdaki ödeme şekillerinden biriyle yapmak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 • Geçerli bir kredi kartı,
 • SATICI’ ya ait banka hesabına havale veya EFT yoluyla ödeme

ALICI kredi kartı ile ödeme seçeneğini tercih ettiği takdirde kredi kartının geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını kabul eder.

Ödeme tam olarak yapılmadığı müddetçe sipariş onayı veyahut sevkiyat gerçekleştirilmeyecektir.

 1. TESLİMAT

  1. İşbu Sözleşme konusu ürünün, satın alan ALICI’ ya teslim şekli, SATICI tarafından ALICI’ nın yazılı olarak bildireceği adrese kargo aracılığıyla gönderilmesidir. ALICI, SATICI tarafından belirlenen teslim şeklini peşinen kabul ettiğini işbu Sözleşme ile beyan ve taahhüt eder.
  2. Sitede, herhangi bir sipariş alındısında, kabulde veya herhangi bir yerde belirtilen teslimat zaman çizelgeleri/tarihleri yalnızca tahminidir. Sözleşme konusu ürün, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca, ALICI’ nın işbu Sözleşme konusu ürünü satın almasından itibaren 5 iş gününü aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde; ALICI tarafından yazılı olarak bildirilecek adreste kendisine veya yine yazılı olarak bilgilerini vereceği kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
  3. SATICI, işbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. Satışa konu ürünün nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.
  4. Sipariş verildikten sonra teslimat adresi değiştirilirse ortaya çıkacak ek masraflar da ayrıca ALICI tarafından karşılanacaktır.
  5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda ALICI tarafından onaylanmış olması ve satış bedelinin, kendisine sunulacak seçenekler arasından ALICI’ nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI kendisine veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü; bahsi geçen durumun SATICI tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren 3 ( üç ) is günü içinde SATICI’ ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.
  7. SATICI, mücbir sebepler ve/veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve işbu maddede sayılmayan başkaca beklenmeyen haller nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde veya hiç teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi veya ürünün teslimini teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
  8. Bu sözleşme şartları uyarınca sevk edilen ürünlerin hasar görmüş olması durumunda ALICI sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini talep edebilir.
 2. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ ya faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün ALICI’ ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 iş günü içinde ürün bedelinin ALICI’ nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, (kişiyle doğrudan teması gerektiren vb.) tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve benzeri nitelikte ürünler ile ALICI tarafından ambalajı bozulmuş veya kullanılmış ürünler için ilgili cayma hakkı kullanılamaz.

 1. İADE VE DEĞİŞİM

ALICI’ ya, Satın almış olduğu ürünün kendisine hasarlı teslim edilmesi halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde e-posta yolu ile SATICI ile iletişim kurduğu takdirde kargo şirketi ile SATICI’ ya ulaştıracağı hatalı ürün SATICI tarafından yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hasarı ALICI kullanımından oluşmuşsa veya ürün kullanılmış veya orijinal ambalajı bozulmuşsa ürünün değişimi yapılmaz.

İade edilmek istenen ürün / ürünler SATICI’ nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilir ise kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır. Diğer durumlarda ise kargo ücreti ALICI’ ya ait olacaktır. İade işlemlerinde ürün faturasının ibrazı zorunludur. Faturasız herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Size özel olarak hazırlanan ürünler için Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği gereğince cayma(iade) hakkı bulunmamaktadır. Üretim kusuru ve kargo teslimatı esnasında oluşacak kusurlarda iade işlemleri tarafımızca sağlanacaktır.

 1. İPTAL

SATICI' nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. SATICI stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir.

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

ALICILAR, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. SATICI, ALICILAR tarafından iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

ALICILARIN SATICI tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (ALICI ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen ALICILARIN sorumluluğundadır. ALICILARIN, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ALICILARIN ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden SATICI’ nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

ALICI diğer ALICILARIN bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, SATICI servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile ALICI’ nın rızası dahilinde olduğunu, ALICI bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı SATICI’ dan tazminat talep etmemeyi, SATICI’ dan izin almadan SATICI servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı taahhüt eder.

ALICI, SATICI ’nın yazılı onayı olmadan, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

SATICI, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri ALICILARINA gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

SATICI, ALICI’ nın onayı olmadan SATICI bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, ALICI’ ya yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, SATICI bünyesinde bulunan ALICI bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

SATICI ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, SATICI markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

ALICILAR, Websitesi üzerinde yer alan ve SATICI’ ya ve diğer ALICILARA ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

ALICI, Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer ALICILAR ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, SATICI’ nın ALICILARA ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SATICI’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

SATICI tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu ALICI Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup İzmir Tüketici Mahkemeleri ile Tüketici Hakem Heyeti ve İzmir İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu Sözleşme, ALICI Web sitesine giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; ALICI' nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. SATICI, ALICILARIN işbu Sözleşmeyi ve/veya, Web sitesi içinde yer alan ALICI’ nın, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve ALICILAR fesih sebebiyle, SATICI’ nın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

ALICI yukarıda belirtilen tüm satış koşullarını ve ön bilgilendirmeleri okuyarak kabul etmiş olduğunu ve satın alma işlemini bu koşullarla yapmak istediğini kabul beyan ve taahhüt eder.